Energie Coalitie West Brabant

Projectnaam:

Klant:

Rol van 4D: 


Energie Coalitie West Brabant

ZLTO ; Glastuinbouw Netherland

Adviseur & Onderzoeker

Keywords: 

Partners:

Glastuinbouw energie coalitie

Glastuinbouw bedrijven in West Brabant  Energie Coalitie  West Brabant

In opdracht van ZLTO en Glastuinbouw Nederland heeft 4D Bedrijfsadvies gewerkt aan het inventariseren en analyseren van de energiebehoefte van de tuinbouwclustergebieden in de provincie Noord-Brabant. Per regio is een analyse gemaakt van het energieverbruik en de duurzaamheidsmogelijkheden in relatie tot de bestaande infrastructuur.Daarnaast is de meerwaarde van het opzetten van een energiecoalitie als verbindende en versterkende factor tussen glastuinbouwbedrijven, overheden en instituten onderzocht. Het is belangrijk op te merken dat ook hier weer geldt: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Kennisontwikkeling is duur en vergt veel tijd. De energiecoalitie West-Brabant zou hierin een coördinerende rol op zich moeten nemen. Een belangrijke taak hierbij is het samenbrengen van ontwikkelvragen en het gelijkmatig verwerven en verdelen van budgetten voor kennisontwikkeling. Door slim samen te werken hoeven ideeën niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden en kan de sector kansen benutten. Een essentieel onderdeel hiervan zijn praktische tools om de energietransitie op gang te brengen.


We hebben geanalyseerd of de tuinbouwclustergebieden en de individuele bedrijven voldoende vertegenwoordigd zijn in de uitgegeven Regionale Energiestrategie (RES’sen) in Noord-Brabant. ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben deze input gebruikt om de bestaande RES’s aan te scherpen en om aandacht te vragen voor het duurzaamheidspotentieel van de Brabantse glastuinbouw.