Energieneutrale Glastuinbouw Steenbergen

Projectnaam:

Klant:

Rol van 4D: 

Energieneutrale Glastuinbouw Steenbergen

Provicie Noord-Brabant

Procesbegeleider

Keywords:

Partners:

Klimaat-en energieneutraal

Kwekerij 4-Evergreen, Van Adrichem Kwekerijen, Kwekerij Hoogerbrugge, KBB Holland, Van der Houwen Kwekerijen, Gebr. van Duijn, Quality Care, Kwekerij Loos  Energieneutrale Glastuinbouw Steenbergen

Het verduurzamen van de glastuinbouw is een van de Nederlandse top prioriteiten. 4D Bedrijfsadvies wil, samen met de provincie Noord-Brabant, acht glastuinders uit de gemeente Steenbergen helpen om hun totaal van 110 hectare aan kassen zo klimaat- en energieneutraal mogelijk te maken. Binnen dit traject vervulde 4D Bedrijfsadvies de rol van procesbegeleider en coördinator.

Acht glastuinbouwbedrijven waarin tomaten, paprika, aubergine en aardbeien, worden geteeld gebruiken hiervoor jaarlijks 52 miljoen m3 aardgas. Energieverbruik is een van de belangrijkste kostenposten binnen de glasgroententeelt. De bedrijven werken door het bundelen van hun krachten aan een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke duurzame productie.

De gezamenlijke ambitie is om het gasverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen en een grote stap te zetten naar een duurzame toekomst. Diverse alternatieven en innovaties op het gebied van biomassa, geothermie, waterstof en restwarmte en CO2 worden op businesscase niveau met elkaar vergeleken. Op basis van de individuele data en de gezamenlijke wensen werken we aan toekomstbestendige glastuinbouw in Steenbergen.


Onze aanpak heeft geresulteerd tot opschaling van het project. In een vervolgtraject wordt het gebruik van restwarmte en CO2 van PreZero voor de tuinbouwgebieden Steenbergen en Dinteloord nu samen verder aangepakt.


Deze acht glastuinbouwbedrijven in Steenbergen zijn:

Kw ekerij 4-Evergreen

Van Adrichem Kwekerijen

Kwekerij Hoogerbrugge

KBB Holland

Van der Houwen Kwekerijen

Gebr. van Duijn

Quality Care

Kwekerij Loos