Multifunctionele Accommodatie De Markhoeve

Projectnaam:

Klant:

Rol van 4D: 

Multifunctionele Accommodatie De Markhoeve

Provincie Noord-Brabant

Project- & Procesmanagement 

Aannemer:

Architect:

Keywords:Van der Ven aannemersbedrijf 

Studio EMW

Renovatie, Duurzaamheid


Multifunctionele Accomodatie De Markhoeve

Circulair bouwen

De Markhoeve in Strijbeek, een voormalige geitenhouderij met 5 hectare grond, wordt een unieke plek in het Markdal in West-Brabant. Het complex is volledig gereviseerd en is 100% circulair. Het nieuwe gebouw vervangt de oude stallen van de Markhoeve. Restmateriaal uit het gesloopte stallen worden hergebruikt als bodemversterking voor de nieuwbouw.


Multifunctionele Accommodatie

Het initiatief betreft de herbestemming van een leegstaande boerderij die door de provincie is aangekocht. De uitdaging ligt vooral in het veranderen van de functie naar een locatie waar onderwijs, landbouw, recreatie, natuur en duurzaamheid met elkaar verbonden zijn. De multifunctionele accommodatie wordt een plek waar bewoners bij elkaar kunnen komen, waar startende ondernemers zich kunnen vestigen, waar regionale onderwijsinstellingen les kunnen geven en waar teeltinnovaties met Biobased gewassen kunnen plaatsvinden om de Biobased economie een boost te geven.


Geschiedenis en natuur in de schijnwerpers

Het nieuwe Markhoeve gebouw erft de innerlijke ruimtelijke vorm en de gevelsamenstelling van de oude Markhoeveboerderij met het gebruik nieuwe materialen. Door het inbrengen van de visuele as kan ook vanuit de nieuwbouw genoten worden van de unieke natuur en rivier de Mark.


De rol van 4D Bedrijfsadvies

4D Bedrijfsadvies heeft dit project vanaf het begin begeleidt. Als project- en procesmanager organiseerde 4D Bedrijfsadvies niet alleen de haalbaarheidsstudie, het ontwerp, het vergunningverlenings- en bouwproces, maar leidde ook de ontwikkeling van het hele concept en de nieuwbouw.