OVER 4D BEDRIJFSADVIES

SAMEN EEN GEDEELD DOEL BEREIKEN

4D Bedrijfsadvies is een professioneel adviesbureau actief op het gebied van glastuinbouw in binnen- en buitenland.
Door de ontwikkeling en groei van 4D bedrijfsadvies, zijn we sinds enkele jaren ook actief op het gebied van bouw en constructie.
Al meer dan twee decennia adviseren wij bedrijven, verenigingen en instanties om hogere en ambitieuzere doelen te bereiken.

GLASTUINBOUW

Ontwerp en bouwbegeleiding van glastuinbouwbedrijven

4D Bedrijfsadvies BV heeft expertise in het coördineren van complexe bouwprojecten in de (glas)tuinbouw. Bij deze projecten begeleiden en ondersteunen we bedrijven om samen het complexe bouwproject te organiseren en te realiseren. Door een strikte planning, coördinatie en communicatie begeleiden wij het bouwproces, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant.Teelt management

Wij geven teeltadviezen aan glastuinders, verbeteren de opbrengst, verlagen de teeltkosten, maken we het hele teeltproces milieuvriendelijker en geven advies en begeleiding bij de transitie naar duurzame energieoplossingen voor de het bedrijf.


Bedrijfsstrategie

Op het gebied van bedrijfsstrategie helpt 4D-Bedrijfsadvies glastuinbouwbedrijven bij het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Daarnaast begeleiden we agrarische bedrijven bij het ontdekken van hun sterke punten en de vertaling hiervan naar een passende bedrijfsstrategie.


BOUW &
CONSTRUCTIE

4D Bedrijfsadvies levert een totaal pakket van conceptueel ontwerp, vergunningsaanvraag, projectmanagement en bouwbegeleiding.

Ons team verbindt professionals in verschillende disciplines zoals stedelijk, landschapelijk, architectonisch ontwerp, bouw en duurzame energie. Interdisciplinaire samenwerking stelt 4D Bedrijfsadvies in staat om te komen tot oplossingen met een hogere toegevoegde waarde.

In Nederland werken we nauw samen met ondernemers, verenigingen, organisaties en overheidsinstellingen zoals o.a. de provincie Noord-Brabant aan de uitvoering van diverse activiteiten en projecten. Bij internationale projecten werkt 4D Bedrijfsadvies nauw samen met lokale architecten, projectmanagementbedrijven en aannemers om projecten van Chinese klanten op een soepele manier in Europa te laten landen.

4D BEDRIJFSADVIES
IN CHINA


4D bedrijfsadvies opereert sinds 2020 op de Chinese markt en voert de volgende twee kern activiteiten uit op het gebied van glastuinbouw in China:

– als projectmanagementteam voor de glastuinbouw organiseren en begeleiden we bedrijven uit de Nederlandse glastuinbouwketen, bij het gezamenlijk bouwen en exploiteren van Nederlandse kassen in China.

– als managementteam helpen we Chinese glastuinbouwbedrijven of -instellingen teeltprocessen te optimaliseren, trainingen op het gebied van teelt op te zetten en kennisuitwisseling op het gebied van glastuinbouw te bevorderen.