De Waardenmakers

Creatief verbinder tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de omgeving

Sinds November 2016 zijn wij werkzaam als  creatief verbinder van onderwijs, bedrijfsleven en omgeving in opdracht van De Waardenmakers. Wij verkennen initiatieven in een multi-stakeholder omgeving. Wij verrijken deze verlangens, zodat wij deze kunnen vertalen naar een heldere ambitie. Deze ambitie wordt vervolgens vormgeven en verrijkt, waardoor de economische en maatschappelijke meerwaarde toeneemt en de spreekwoordelijke ’taart’ voor iedereen groter wordt. Bij De Waardenmakers doen wij dit steeds vanuit een integrale benadering. Hier een bijdrage aanleveren maakt werken leerzaam en betekenisvol. Iets wat wij iedereen kan aanbevelen.

Bij dit proces hanteren wij de beproefde werkwijze van De Waardenmakers, namelijk de 5 V’s. Verkennen, Verlangen, Verrijken, Vormgeven en Verbreden staan centraal.

  • Verkennen | Het concreet definiëren van het initiatief. En daarnaast het voeren van oriënterende en verdiepende gesprekken, het maken van een stakeholders- en feitenanalyse en de productie van een feitenkaart.
  • Verlangen | Het verlangen naar een gezamenlijk doel en het vinden van meerwaarde, waarbij het gaat om ambities, ongeacht of je bezig bent die te bereiken. De gezamenlijke ambitie wordt gedefinieerd in een ambitiekaart.
  • Verrijken | Het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die de waarde van een initiatief vergroten. We maken kanskaarten en verrijken de ambitie door het houden van expertsessies. Zo kunnen we een verrijkte ambitiekaart maken en vaststellen.
  • Vormgeven | Het maken van het totale plan. Van ontwerp tot kostenberekening en beschrijving van de aanpak.
  • Verbreden | Het delen en borgen van de opgedane kennis en ervaring voor andere vergelijkbare initiatieven, en het ontwikkelen van beleid dat dit ondersteunt.

De Waardenmakers werkt aan de vernieuwing in de Provincie Noord-Brabant. Dit doen zij door kracht en kennis te bundelen van ondernemers, experts, inwoners, studenten en overheden. Bij de De Waardenmakers worden al deze verschillende partijen samen gebracht om te werken aan duurzame, concrete oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen in de Provincie Noord-Brabant. Wij begeleiden deze samenwerking bij verschillende projecten, zoals: De Multifunctionele Accomodatie voor Brakel, Zuilichem en Poederoijen, Het Sustainable Energy Programma, De Markhoeve, Waterstof en Energie uit watergangen.

De Waardenmakers in het kort