Energie uit watergangen

Onderzoek naar energie uit stromend water

Sinds begin 2018 werken wij aan het initiatief Energie uit watergangen samen met De Waardenmakers en de Brabantse Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. De Brabantse waterschappen beheren samen 90% van het water in de Provincie Noord-Brabant. Ze hebben als primaire taak watergangen, stuwen en gemalen te beheren. Daarnaast willen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Vroeger werd energie uit stromend water overal in Provincie Noord-Brabant gebruikt voor onder meer het malen van graan en het maken van papier. De mogelijkheid om energie uit water te winnen lijkt in de loop van de jaren in de vergetelheid te zijn geraakt. Kleinschalige waterkracht is daarmee een onderbelichte vorm van duurzame energie. Samen met De Waardenmakers, 4D Bedrijfsadvies en Jansen landschapsarchitectuur en gebiedsinnovatie pakken de waterschappen de draad weer op. Gezamenlijk gaan wij de energiepotentie uit watergangen – kanalen voor de afvoer van polderwater – in beeld brengen met verschillen technologieën. Hierbij gaat het om thermische energie en kinetische energie. Ook worden de effecten op de omgeving meegenomen in het onderzoek.