Energieneutrale glastuinbouw Steenbergen

Sustainble energy farming Steenbergen

Sinds januari 2017 werken wij aan het Sustainable Energy Farming programma in de regio Steenbergen samen met de Waardenmakers. De Waardenmakers geeft invulling aan dit deel van de provinciale energieagenda van Noord-Brabant. Energievraagstukken binnen de groene wereld van Noord-Brabant worden opgepakt. Vanuit een multi-stakeholder benadering wordt er gezocht naar bestaande en vernieuwende oplossingen. Samen met experts en young professionals werken wij aan unieke en betekenisvolle oplossingen om Noord-Brabant in de groene wereld trendsettend te laten zijn wat betreft duurzame energie.

Het doel van de samenwerking tussen De Waardenmakers, 8 tuinders uit de gemeente Steenbergen en ons is: een zo klimaat- en energieneutraal mogelijke glastuinbouw in Steenbergen. Het gaat hierbij om een totale productieoppervlakte van 110 hectare.

De tuinders verbouwen tomaat, paprika aubergine en aardbeien, waarvoor ze 52 miljoen m3 aardgas op jaarbasis verbruiken. Dit is voor hen een van de grootste kostenposten. Door de krachten te bundelen, werken de bedrijven toe naar een duurzame productie die zoveel mogelijk klimaat- en energieneutraal is. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken.

De gezamenlijke ambitie is om met de glastuinbouwproductie de CO2 te reduceren, warmte uit de aarde te halen, van fossiele brandstof over te gaan op waterstof en te komen tot energie(ke) collectiviteit. Vanuit De Waardenmakers worden hiervoor young professionals en innovators gekoppeld aan het tuinbouwcluster. Tevens is De Waardenmakers verantwoordelijk voor de procesbegeleiding, hiervoor is Ardie van 4D Bedrijfsadvies ingehuurd om dit namens hen. De procesbegeleiding gaat via de beproefde aanpak van de De Waardenmakers de 5 V’s: Verkennen, verlangen, verrijken, vormgeven, verbreden.

Het project rondom de energieneutrale glastuinbouw in Steenbergen blijft zich ontwikkelen.

  • Op 19 juni 2020 heeft er een webinar plaatsgevonden, waarbij 4D het project verder wordt toegelicht en er ook met de voorzitter van Glastuinbouw Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheden om het plan uit Steenbergen toe te passen op andere locaties in Nederland. U kunt hier het webinar bekijken.
  • Op 9 juli 2020 hebben alle deelnemende partijen een persbericht naar buiten gebracht om hun samenwerking en doelen aan de buitenwereld kenbaar te maken. Deze intentieverklaring is ondertekend door de tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland, Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. Het project zal verdergaan onder de naam Osiris. U kunt hier het persbericht bekijken.