Nieuwe Boeren

Een vernieuwende, duurzame manier van landbouw

In 2050 heeft de wereldbevolking 70% meer voedsel nodig dan we nu produceren. Willen we dat realiseren zonder de aarde uit te putten, dan moeten we inzetten op circulaire (of kringloop)landbouw. Hierin gaat voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking samen met duurzaamheid, biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en dierenwelzijn.

In het initiatief ‘Nieuwe Boeren’ van De WaardenMakers spelen negen duurzame boeren de hoofdrol. In samenwerking met ZLTO helpen we ze een stap verder in het realiseren van hun duurzame droom. Met de Schijf van Vijf als onderlegger en de dialoog als aanjager. Met het initiatief worden niet alleen boeren uitgedaagd. De WaardenMakers en ZLTO willen met ‘Nieuwe Boeren’ de voedseldiscussie breed aanjagen en de sector in een ander daglicht plaatsen. Want die staat flink onder druk door de klimaatverandering, de regelgeving, dierenwelzijn, lage prijzen, een uitgeputte bodem.