Het implementeren van een nieuwe visie op onderwijs bij het Prinsentuin College Breda

Een van de opdrachten waar 4D Bedrijfsadvies zich in 2014 mee bezig heeft gehouden, is het mede vormgeven en implementeren van de onderwijsvisie Content Competent 2.0 aan het Prinsentuin College (nu: Curio) te Breda.

Content Competent 2.0 is een combinatie van verschillende onderwijsconcepten en doet recht aan het moderne leren voor de komende jaren. Verder biedt Content Competent 2.0 een oplossing voor de wet en regelgeving, zoals beschreven in het Focus op Vakmanschap. Ook worden verbindingen met landelijke ontwikkelingen, zoals de verschillende Centra voor Innovatief Vakmanschap (C.I.V.’s) en de  VBW academie met Content Competent 2.0 gelegd.

Het waarderend organiseren, het gedeeld eigenaarschap en het gespreid leiderschap zijn  uitgangspunten die ook bij het vormgeven en de implementatie van Content Competent 2.0 worden gehanteerd.