Onderwijsinnovatie: centrum voor innovatief vakmanschap

Het centrum voor Innovatief Vakmanschap tuinbouw & uitgangsmateriaal (CIV t&u)

Wij treden op als verbindingsofficier voor CIV t&u in de regio Brabant. In deze regio zijn wij bezig vorm en inhoud te geven aan een regionaal meetingpoint. Het regionale meetingpoint moet de verbindingsschakel tussen het mbo en het regionale (agrarische) bedrijfsleven worden.

Het moderne mbo en het moderne bedrijfsleven zijn steeds meer afhankelijk van elkaar. Hiervan zijn beide partijen overtuigd, maar de samenwerking verloopt nog lang niet altijd naar wens. De haalbaarheid van kleine mbo-opleidingen komt steeds vaker onder druk te staan, terwijl de vraag naar geschoolde (agrarisch)medewerkers juist toeneemt. Samenwerken met het regionale bedrijfsleven en landelijk samenwerken met ander agrarische mbo instellingen zijn hierin de oplossing.

Gezamenlijk met het bedrijfsleven en deze onderwijsinstellingen worden momenteel modules uitgewerkt die in de regio’s kunnen worden ingezet. Het ontwikkelen van talenten van medewerkers in het kader van ‘een leven lang leren’ en de mogelijkheid ook in de toekomst kleine opleidingen regionaal te blijven verzorgen, dragen bij aan een sterke ontwikkeling van het (regionale) bedrijfsleven.