Proefboerderij 'De Markhoeve'

Een nieuw leven voor leegstaande bedrijfsgebouwen in Strijbeek

De Markhoeve in Strijbeek, een voormalig geitenbedrijf met 5 ha grond, wordt een markante plek in het West-Brabantse Markdal. In opdracht van de Vereniging Markdal werkt 4D Bedrijfsadvies samen met Studio EMW en Aannemingsbedrijf G. Van der Ven B.V. aan de ontwikkeling van de locatie. Het complex gaat compleet op de schop en wordt 100% circulair. De nieuwbouw komt op de plaats van de oude loods bij de Markhoeve. Restmateriaal van de gesloopte loods wordt hergebruikt als bodemversteviger voor de nieuwbouw. De Bouw zal onder leiding van 4D Bedrijfsadvies plaatsvinden.

Het initiatief gaat om het herbestemmen van een leegstaande boerderij, die door de provincie is aangekocht. De uitdaging ligt vooral in het wisselen van de functie naar een locatie waar onderwijs, landbouw, recreatie, natuur en duurzaamheid aan elkaar worden gekoppeld. De multifunctionele accommodatie wordt een plek waar bewoners kunnen samenkomen, waar startende ondernemers zich kunnen vestigen, waar onderwijsinstellingen uit de regio lesgeven en waar geëxperimenteerd wordt met biobased landbouw.

Dit jaar waren er al experimenten met onder meer vezelhennep en enkele sojagewassen. Studenten van Helicon Opleidingen doken in opdracht van De WaardenMakers in de biobased wereld. Eén groepje studenten bedacht een publieksactiviteit voor de Markhoeve. Tijdens een open dag lieten ze biobased producten zien, ruiken, voelen en proeven. Met hun onderzoek helpen ze de Vereniging Markdal weer een stap verder in haar streven om het Markdal te verduurzamen. In samenwerking met het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve gaat de Markhoeve in 2020 meewerken aan drie proeftuinen. Het doel is het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen in de landbouw.

De bouw van ‘Proefboerderij De Markhoeve’ is eind 2019 gestart.

Voortgang bouw

Bouw Markhoeve
Voltooid 40%