Recreatiepark Bovensluis

Toekomstbestendig recreatiepark bij Willemstad

Sinds begin 2019 werken wij als projectleider aan de ontwikkeling van Recreatiepark Bovensluis. Op het park staat een historisch fort uit de Zuiderwaterlinie met stacaravans en seizoensplaatsen. Op dit park verblijven zowel vaste bewoners als tijdelijke gasten. Het park heeft nog 12 hectare aan onontwikkelde grond en het bestaande deel is toe aan een renovatie.

Om dit mogelijk te maken wordt er gestreefd naar een integrale benadering om iedere bewoner zijn plek op het park te geven, rekening houdend met historische aspecten en toekomstige uitdagingen. Hiervoor is een ambitieplan opgesteld waarin zoveel mogelijk verbindingen met de omgeving zijn gemaakt. Deze ambitie luidt: ‘Een recreatiepark waar je rustig van je vakantie kunt genieten door te vissen, varen en recreëren met een rustig en gezellig losstaand park waar arbeidsmigranten in hun vrije tijd kunnen recreëren, sporten en tot rust kunnen komen.’

Het plan is samen met Recreatiepark Bovensluis, Studio EMW, Jansen Gebiedsinnovatie en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf tot stand gekomen. De volgende fase is inmiddels van start gegaan. Dit houdt in dat wij met de relevante actoren in de omgeving gaan spreken over deze ambitie om zo op een integrale en snelle manier te beginnen aan het ontwikkelen van de ambitie.