Vereniging Markdal

Samenwerken aan een duurzaam en vitaal Markdal

Vanaf 1 februari 2016 werken wij in opdracht van de Vereniging Markdal aan een businesscase om de leegstaande boerderij, ‘De Markhoeve’ nieuw leven in te blazen. De Vereniging Markdal heeft van de Provincie Noord-Brabant het verzoek gekregen om te werken aan een nieuwe bestemming voor de Markhoeve met als doel de Markhoeve die nu eigendom van de Provincie is te kunnen verkopen. Als uitgangspunt voor de businesscase dient ‘Het Perspectief Strijbeek’

Samen met De Waardenmakers hebben wij ons in 2017 in opdracht van de Vereniging Markdal bezig gehouden met het verzamelen van (ondernemers)initiatieven. De initiatieven zijn opgenomen in een ‘Plan Van Meerwaarde’ . Dit plan wordt momenteel door de Provincie Noord-Brabant beoordeeld. Het Plan Van Meerwaarde is een van de instrumenten welke zijn ingezet voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) van de Mark.

Uit deze businesscase en (ondernemers)initiatieven zijn is voor de Boerderij Markhoeve in Strijbeek (gemeente Alphen-Chaam) een concreet plan naar voren gekomen. Momenteel ondergaat de boerderij een metamorfose. De Provincie heeft het pand aangekocht en wil samen met alle initiatiefnemers dat de boerderij symbool komt te staan voor de kracht van het gebied. De Vereniging Markdal nam het voortouw om dit voormalige agrarische bedrijf een nieuwe invulling te geven. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners en ondernemers van Strijbeek. Wij spelen hier een begeleidende rol in.

In de oude boerderij komen zes zorgappartementen, een zorgboerderij en een experimenteerlandgoed. Hier gaan studenten en startende ondernemers aan de slag met biobased producten, ‘nieuwe bedrijvigheid dus, om het leeglopende gebied leefbaar te houden.’

Door samen te werken met De Waardenmakers kunnen studenten al vanaf het begin meedenken over de vormgeving van de boerderij en het experimenteerlandgoed. Dit levert zeer interessante en verrassende inzichten op. Verder wordt het zo ook mogelijk om expertises vanuit verschillende disciplines in te zetten, om zo het plan echt te verrijken.

Tot op heden zijn er verschillende stukken over de toekomst van de Markhoeve gepubliceerd: