Vorm en inhoud geven rpA West-Brabant

Het vorm en inhoud geven aan de sectorgroep groen van het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA West-Brabant)

Waar liggen de arbeidskansen in de regio en hoe laten we vraag en aanbod op elkaar aansluiten? Geen gemakkelijke vraag, maar ook hierbij kiezen wij ervoor om met alle betrokken partijen (overheid, onderwijs en ondernemers) de aandacht te hebben voor de talenten van mensen. Het zijn namelijk de beperkingen die mensen een achterstand opleveren op de arbeidsmarkt. Wij focussen ons op de talenten waarover deze mensen beschikken en nemen de tijd deze talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

Ook het laten zien en ervaren dat beroepen in het ‘Groen’ veel meer inhouden dan alleen fysiek belastend werk en er dus ook ontzettend veel arbeidskansen zijn voor mensen die minder getalenteerd zijn om fysiek belastende arbeid te verrichten, heeft in dit project onze aandacht.